Phòng Thống kê Kinh tế
  • Địa chỉ email: kinhteqna@gso.gov.vn

Trưởng phòng Võ Văn Nhứt Võ Văn Nhứt
Điện thoại di động 0905702065
Địa chỉ email vvnhutqna@gso.gov.vn

Phó Trưởng phòng Nguyễn Sáu Nguyễn Sáu
Điện thoại di động 0906504527
Địa chỉ email nsau@gso.gov.vn

Phó Trưởng phòng Trần Thị Nga Trần Thị Nga
Điện thoại di động 0935231045
Địa chỉ email ttnga@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Ngọc Phát Nguyễn Ngọc Phát
Điện thoại di động 0969314031
Địa chỉ email nnphatqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Huỳnh Đức Nam Huỳnh Đức Nam
Điện thoại di động 0905214546
Địa chỉ email hdnamqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Vũ Hoài Thanh Nguyễn Vũ Hoài Thanh
Điện thoại di động 0915477919
Địa chỉ email nvhthanhqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Thị Thừa Nguyễn Thị Thừa
Điện thoại di động 0973687273
Địa chỉ email ntthuaqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Thị Mỹ Trang Nguyễn Thị Mỹ Trang
Điện thoại di động 0917083999
Địa chỉ email ntmtrangqna@gso.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây