Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 01 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 01 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam Quý IV và năm 2019

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của Tỉnh. Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự điều hành tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành... Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 ước tính tăng 3,81%, mức tăng trưởng năm nay tuy không đạt như kỳ vọng nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn thì đạt được mức tăng trưởng trên là một nỗ lực lớn...

Các loại phiếu điều tra sử dụng trong điều tra Doanh nghiệp 2018

Các loại phiếu điều tra sử dụng trong điều tra Doanh nghiệp 2018 (Có 19 loại phiếu điều tra)

Quyết định điều tra doanh nghiệp năm 2018

Quyết định số: 1251/QĐ-TCTK, ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018

QUẢNG NAM: Ra quân Tổng điều Dân số và nhà ở năm 2019

Cùng với các địa phương trên cả nước, sáng ngày 01/4/2019 tại các địa phương trên cả tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tổ chức đồng loạt Lễ ra quân tiến hành thu thập thông tin Tổng điều Dân số và nhà ở năm 2019.

Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê

Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê. Theo đó Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/02/2019 và thay thế Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
 
Đang truy cập: Guest (5)