kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam - QuangNam Statistical Office
ang t?i d? li?u...
 
Kế hoạch điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm, thủy sản năm 2016
Kế hoạch điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm, thủy sản năm 2016 Tỉnh Quảng Nam. Kế hoạch số 344/CTK-KH, ngày 20 tháng 9 năm 2016
Quyết định số 427/QĐ-TCTK

Quyết định số 427/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Về việc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2016

Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền
Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Các loại phiếu điều tra (Phiếu 01-04)
Các loại phiếu điều tra 01/TĐTNN-HO, 02/TĐTNN-TT, 03/TĐTNN-XA, 04/TĐTNN-HM
Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 333/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Quảng Nam
Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Quyết định tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Quyết định số 1225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2016

Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2016 (Kê hoạch số 74/CTK-KHĐT, ngày 02 tháng 3 năm 2016)

Thành lập tổ thường trực Điều tra doanh nghiệp năm 2016

Quyết định số: 02/QĐ-CTK, ngày 02 tháng 3 năm 2016 Thành lập tổ thường trực Điều tra doanh nghiệp năm 2016 
 
Đang truy cập: Guest (2)
 
 

dau lung dau xuong khop thoai hoa khop goi thoat vi dia dem dau khop goi nam lim xanh tu nhien sam ngoc linh kontum jean nam so mi nam thun nam mayxaydungtoanphat.com pa lang xich may nen khi may nen khi puma vinhomes harbour city