kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam - QuangNam Statistical Office
Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2016

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2016

Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2016

Quảng Nam, những tháng đầu năm 2016 với chủ trương và chính sách mới của chính phủ và của tỉnh; nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ các thành phần kinh tế và sự nỗ lực của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, so với cả nước và các tỉnh trong khu vực có nhiều mặt nổi trội...

Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền
Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Các loại phiếu điều tra (Phiếu 01-04)
Các loại phiếu điều tra 01/TĐTNN-HO, 02/TĐTNN-TT, 03/TĐTNN-XA, 04/TĐTNN-HM
Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 333/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Quảng Nam
Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Quyết định tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Quyết định số 1225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2016

Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2016 (Kê hoạch số 74/CTK-KHĐT, ngày 02 tháng 3 năm 2016)

Thành lập tổ thường trực Điều tra doanh nghiệp năm 2016

Quyết định số: 02/QĐ-CTK, ngày 02 tháng 3 năm 2016 Thành lập tổ thường trực Điều tra doanh nghiệp năm 2016 
 
Đang truy cập: Guest (6)