kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam - QuangNam Statistical Office
Đang tải dữ liệu...
 
Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch số 14/KH-BCĐ, ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Quảng Nam về việc triển khai TĐT trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2017
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2017
Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

Ngày 19/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mới ký Quyết định số 1896-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Tổng điều tra Kinh tế 2017
 


 
 
Đang truy cập: Guest (2)