kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam - QuangNam Statistical Office
Đang tải dữ liệu...
 
Thành lập Tổ thường trực và Thành viên giúp việc chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017
Quyết định số 236/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Tổ thường trực và Thành viên giúp việc chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 3562/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Quảng Nam

Quyết định ban hành Phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Kèm theo quyết định này là phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017

Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017

Kế hoạch rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Biểu mẫu báo cáo số lượng doanh nghiệp rà soát 2017

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

Ngày 19/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mới ký Quyết định số 1896-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 
 
Đang truy cập: Guest (2)