Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt khá, tăng hơn 14% so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 5,63%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 13%); lĩnh vực nông lâm thuỷ sản tăng trưởng ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát; CPI tiếp tục được duy trì ổn định...

Các loại phiếu điều tra sử dụng trong điều tra Doanh nghiệp 2018

Các loại phiếu điều tra sử dụng trong điều tra Doanh nghiệp 2018 (Có 19 loại phiếu điều tra)

Quyết định điều tra doanh nghiệp năm 2018

Quyết định số: 1251/QĐ-TCTK, ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018

QUẢNG NAM: Ra quân Tổng điều Dân số và nhà ở năm 2019

Cùng với các địa phương trên cả nước, sáng ngày 01/4/2019 tại các địa phương trên cả tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tổ chức đồng loạt Lễ ra quân tiến hành thu thập thông tin Tổng điều Dân số và nhà ở năm 2019.

Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê

Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê. Theo đó Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/02/2019 và thay thế Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
 
Đang truy cập: Guest (5)