Chi cục Thống kê khu vực Tiên Phước - Trà My
  • Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại cơ quan: 3882299

Chi Cục trưởng Trần Văn Thương Trần Văn Thương
Điện thoại di động 0935939594
Địa chỉ email tvthuong@gso.gov.vn

Phó Chi cục trưởng Nguyễn Trọng Nguyễn Trọng
Điện thoại di động 0905975051
Địa chỉ email ntrongqna@gso.gov.vn

Phó chi Cục trưởng Mai Thế Lữ Mai Thế Lữ
Điện thoại di động 0398660357
Địa chỉ email mtlu@gso.gov.vn

Thống kê viên Huỳnh Thị Hương Huỳnh Thị Hương
Điện thoại di động 0988110294
Địa chỉ email hthuongqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Lê Thị Thanh Lê Thị Thanh
Điện thoại di động 0968859769
Địa chỉ email ltthanhqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Lê Thị Mỷ Diểm Lê Thị Mỷ Diểm
Điện thoại di động 0905593757
Địa chỉ email ltmdiemqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Văn Trung Nguyễn Văn Trung
Điện thoại di động 0905245124
Địa chỉ email nvtrungqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại di động 0968342179
Địa chỉ email nvthanhqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thành Trung
Điện thoại di động 036844097
Địa chỉ email nttrungqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Thị Nguyệt Hà Nguyễn Thị Nguyệt Hà
Điện thoại di động 0906556174
Địa chỉ email ntnhaqna@gso.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây