Chi cục Thống kê khu vực Tiên Phước - Trà My
  • Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại cơ quan: 0253.3882299

Thống kê viên Nguyễn Thị Nguyệt Hà Nguyễn Thị Nguyệt Hà
Điện thoại di động 0906556174
Địa chỉ email ntnhaqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Hồng Huy Nguyễn Hồng Huy
Điện thoại di động 0965659722
Địa chỉ email nhhuyqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Huỳnh Thị Hương Huỳnh Thị Hương
Điện thoại di động 0988110294
Địa chỉ email hthuongqna@gso.gov.vn

Bảo vệ Nguyễn Văn Tỉnh Nguyễn Văn Tỉnh
Điện thoại di động 0905914295
Địa chỉ email

Phó Chi cục trưởng Nguyễn Trọng Nguyễn Trọng
Điện thoại di động 0905975051
Địa chỉ email ntrongqna@gso.gov.vn

Bảo vệ Bùi Ngọc Thảo Bùi Ngọc Thảo
Điện thoại di động
Địa chỉ email

Thống kê viên Lê Thị Mỷ Diểm Lê Thị Mỷ Diểm
Điện thoại di động 0905593757
Địa chỉ email ltmdiemqna@gso.gov.vn

Bảo vệ Nguyễn Đức Hảo Nguyễn Đức Hảo
Điện thoại di động 0387789336
Địa chỉ email

Thống kê viên Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thành Trung
Điện thoại di động 036844097
Địa chỉ email nttrungqna@gso.gov.vn

Chi Cục trưởng Trần Văn Thương Trần Văn Thương
Điện thoại di động 0935939594
Địa chỉ email tvthuong@gso.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây