Thông báo Tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022Thông báo 145/TB-TCTK ngày 04/7/2022: Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ
Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 05/7/2022 đến 17 giờ ngày 03/8/2022

tuyen dung2022a

Căn cứ Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022, Công văn số 763/TCTK-TCCB ngày 31/5/2022 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam như sau:
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ theo từng vị trí (chi tiết tại Thông báo số 110/TB-TCTK đính kèm).
2. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng:

3. Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 03/6/2022 đến 17 giờ ngày 29/6/2022.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
+ Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam (số 106 đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, người tiếp nhận: Ông Võ Văn Quang, Phó Trưởng phòng, phòng Tổ chức – Hành chính, số điện thoại 02353812173.
+ Hoặc trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
- Cách thức nộp: Người đăng ký trực tiếp đến nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Thông báo số 110/TB-TCTK.
- Lệ phí dự tuyển: theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (dự kiến 300.000 đồng/thí sinh). Thí sinh nộp lệ phí cho Hội đồng tuyển dụng công chức ngay sau lễ khai mạc.
- Thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn, đồng thời gửi Giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký (dự kiến tháng 7-8/2022, chia 2 Cụm thi: phía Bắc và phía Nam).
 

Vui lòng tải file chi tiết:

  1. Thông báo (380/TB-CTK) Tuyển dụng công chức năm 2022 ̣(.pdf)
  2. Thông báo (110/TB-TCTK) Tuyển dụng công chức năm 2022 ̣(.pdf)
  3. Danh mục hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 (.xlsx)
  4. Phiếu đăng ký dự tuyển (.docx)
  5. Bản cam kết xét tuyển ̣(.docx)