06/04/2023
Tiến hành Điều tra doanh nghiệp năm 2023

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 được tiến hành theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia); và Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành (Quyết định số 270/QĐ-TCTK ngày 07/3/2023)

05.03
Từ 1/4/2023, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023

Bắt đầu từ ngày 01/4/2023, ngành Thống kê triển khai thu thập thông tin cho Điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên phạm vi cả nước. Cuộc điều tra được tiến hành theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

05.03
Nhiều đổi mới trong điều tra doanh nghiệp 2022

Tổng cục Thống kê cho biết Điều tra doanh nghiệp năm 2022 thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội.

05.03
'Khám sức khỏe tổng thể' doanh nghiệp 2022

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình KTXH, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương.

05.03
Giải pháp nào hỗ trợ hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển doanh nghiệp?

Điều tra doanh nghiệp là một trong các cuộc điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hàng năm nhằm thu thập các thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, phát triển doanh nghiệp.

05.03
Điều tra doanh nghiệp 2022 hướng tới các chỉ tiêu về kinh tế số

Các chỉ tiêu liên quan đến tài khoản quốc gia, kinh tế số, thương mại điện tử, sản xuất sản phẩm số sẽ bổ sung vào Điều tra doanh nghiệp năm 2022 được Tổng cục Thống kê thực hiện từ 15/4 đến hết ngày 30/5.

05.03
Điều tra doanh nghiệp 2022 - cần tinh thần trách nhiệm không chỉ của cán bộ thống kê

Từ 15/4 đến hết ngày 30/5/2022, Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành “Điều tra doanh nghiệp năm 2022”, dự kiến Quý I/2023 công bố kết quả chính thức, với mục tiêu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, phục vụ công tác quản lý, điều hành, dự báo tình hình kinh tế – xã hội, cũng như lập chính sách, kế hoạch phát triển cho từng địa phương, cho toàn nền kinh tế. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần sự phối hợp tích cực và trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là giới doanh nhân, doanh nghiệp.

05.03
Từ 15/4, thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2022

(TBTCO) - Từ 15/4 đến 20/5/2022, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2022 nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển.

05.03
Điều tra doanh nghiệp 2022 - Một số nội dung chủ yếu

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Điều tra toàn bộ áp dụng đối với toàn bộ doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản về thông tin định danh, ngành nghề sản xuất kinh doanh, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh. Điều tra chọn mẫu áp dụng đối với các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra nhằm mục đích mở rộng nội dung điều tra, phục vụ tính các chỉ tiêu chuyên ngành, giúp nâng cao chất lượng điều tra nhất là đối với các câu hỏi phức tạp, chuyên sâu.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây