Đang tải dữ liệu...
 
Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : 106 Trần Quý Cáp, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
ĐT : (0510) 3852492 - Fax : (0510) 3812173
Website : http://www.qso.gov.vn
Email : quangnam@gso.gov.vn;
Cục Trưởng: Ô. Đinh Văn Đào - ĐT cơ quan: (0510) 3852881
NR: (0511) 3844263 - DĐ: 0913 480609
Phó Cục trưởng : Ô. Đặng Phước Cương - ĐT cơ quan: (0510) 3812375
NR: (0511) 3519869 - DĐ: 0905 122815
I. Văn phòng Cục
1. Phòng Tổ chức - Hành chính
ĐT : (0510) 3833246 - 3852492
Trưởng phòng: Ô. Đinh Xê - DĐ: 0982 522297
Phó trưởng phòng: Bà: Nguyễn Thị Phước - DĐ: 0982 722267
Văn thư: (0510) 3852492
Kế toán / Fax: (0510) 3812173
2. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã
ĐT : (0510) 3813059
Trưởng phòng: Ô. Trần Dự - NR: (0511) 3612278 - DĐ: 0905 653236
Phó trưởng phòng: Ô. Văn Công Cảnh - DĐ: 0905 776607
3. Phòng Thống kê Tổng hợp
ĐT : (0510) 3812050
Trưởng phòng: Ô. Nguyễn Công Nhiên - NR: (05113) 827911 - DĐ: 0913 443173
Phó trưởng phòng: Ô. Lê Quý Đạt - DĐ: 0989 499459
Bộ phận máy tính, mạng: (0510) 3812817
4. Phòng Thanh tra, pháp chế
ĐT : (0510) 3813885
Phó trưởng phòng: Ô. Võ Xuân Hương - DĐ: 0983 834327
5. Phòng Thống kê Thương mại
ĐT : (0510) 3852882
Trưởng phòng: Ô. Trần Hữu Lộc - DĐ: 0905 741099
Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Long - DĐ: 0906 556898
6. Phòng Thống kê Công nghiệp
ĐT : (0510) 3845626
Trưởng phòng: Ô. Huỳnh Ngọc Trọng - DĐ: 0985 948316
Phó trưởng phòng: Bà Trần Thị Nga - DĐ: 0935 231045
7. Phòng Thống kê Nông nghiệp
ĐT : (0510) 3859671
Trưởng phòng: Ô. Trần Bình - NR: (0511) 3848301 - DĐ: 0984 852975
Phó trưởng phòng: Ô. Võ Văn Nhứt - DĐ: 0905 702065
II. Chi cục Thống kê các huyện, Thành phố
1. Chi cục Thống kê Thành phố Tam Kỳ
Địa chỉ : 09 Đường Nguyễn Dục, Thành phố Tam Kỳ - ĐT : (0510) 3851652
Chi cục trưởng: Ô. Trần Đình Dũng
Phó chi cục trưởng: Ô. Mai Tùng Sơn
2. Chi cục Thống kê Thành phố Hội An
Địa chỉ : Thành phố Hội An - ĐT : (0510) 3861259
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Xuân Vinh
Phó chi cục trưởng: Bà Trần Thị Bình
3. Chi cục Thống kê Huyện Tây Giang
Địa chỉ : Huyện Tây Giang - ĐT : (0510) 3796025
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Sỹ
Phó chi cục trưởng: Ô. Lý Ngọc Tín
4. Chi cục Thống kê Huyện Đông Giang
Địa chỉ : Thị trấn P'Rao, Huyện Đông Giang - ĐT : (0510) 3898261
Chi cục trưởng: Ô. Văn Công Dốn
Phó chi cục trưởng: Ô. Lê Phước Tuyên
5. Chi cục Thống kê Huyện Đại Lộc
Địa chỉ : Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc - ĐT : (0510) 3865409
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Đắc Tấn
6. Chi cục Thống kê Huyện Điện Bàn
Địa chỉ : Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn - ĐT : (0510) 3867326
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Hữu Nghĩa
Phó chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Đức Hoành
7. Chi cục Thống kê Huyện Duy Xuyên
Địa chỉ : Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên - ĐT : (0510) 3877693
Chi cục trưởng: Bà Phạm Thị Kim Dung
8. Chi cục Thống kê Huyện Nam Giang
Địa chỉ : Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang - ĐT : (0510) 3840314
Chi cục trưởng: Ô. Huỳnh Minh Dũng
Phó chi cục trưởng: Ô. Mai Thế Lữ
9. Chi cục Thống kê Huyện Thăng Bình
Địa chỉ : Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình - ĐT : (0510) 3874434
Chi cục trưởng: Ô. Phạm Thiện
Phó chi cục trưởng: Ô. Phan Công Hùng
10. Chi cục Thống kê Huyện Quế Sơn
Địa chỉ : Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn - ĐT : (0510) 3885273
Chi cục trưởng: Ô. Lê Nho Hùng
11. Chi cục Thống kê Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ : Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức - ĐT : (0510) 3883330
Chi cục trưởng: Ô. Thiều Văn Tiền
12. Chi cục Thống kê Huyện Tiên Phước
Địa chỉ : Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước - ĐT : (0510) 3884310
Chi cục trưởng: Ô. Trần Văn Thương
Phó chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Đức Huỳnh
13. Chi cục Thống kê Huyện Phước Sơn
Địa chỉ : Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn - ĐT : (0510) 3881322
Chi cục trưởng: Ô. Lê Bá Nội
Phó chi cục trưởng: Ô. Khương Duy Thiện
14. Chi cục Thống kê Huyện Núi Thành
Địa chỉ : Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành - ĐT : (0510) 3871417
Chi cục trưởng: Ô. Trần Ngọc Điệp
Phó chi cục trưởng: Ô. Đinh Công
15. Chi cục Thống kê Huyện Bắc Trà My
Địa chỉ : Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My - ĐT : (0510) 3882299
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Đình Chính
Phó chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Văn Hà
16. Chi cục Thống kê Huyện Nam Trà My
Địa chỉ : Huyện Nam Trà My - ĐT : (0510) 3880023
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Văn Hòa
17. Chi cục Thống kê Huyện Phú Ninh
Địa chỉ : Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh - ĐT : (0510) 3890836
Chi cục trưởng: Ô. Phan Văn Hướng
Phó chi cục trưởng: Ô. Văn Công Vinh
18. Chi cục Thống kê Huyện Nông Sơn
Địa chỉ : Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn - ĐT : (0510) 3656939
Phó chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Mai Thuận
 
 
Đang truy cập: Guest (2)