Chi cục Thống kê khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh
  • Địa chỉ trụ sở: 05 Lê Lai, Phường An Mỹ, Tam Kỳ
  • Điện thoại cơ quan: 3851652

Chi Cục trưởng Trần Đình Dũng Trần Đình Dũng
Điện thoại di động 0905356251
Địa chỉ email tddung@gso.gov.vn

Phó Chi cục trưởng Trần Thị Bích Hạnh Trần Thị Bích Hạnh
Điện thoại di động 0983845010
Địa chỉ email ttbhanh@gso.gov.vn

Thống kê viên Trần Thị Tuyết Vĩ Trần Thị Tuyết Vĩ
Điện thoại di động 0986514049
Địa chỉ email tttvi@gso.gov.vn

Thống kê viên Phạm Thị Minh Phương Phạm Thị Minh Phương
Điện thoại di động 0981985911
Địa chỉ email ptmphuongqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Thị Phụng Nguyễn Thị Phụng
Điện thoại di động 0982274278
Địa chỉ email ntphungqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Thị Minh Hiếu Nguyễn Thị Minh Hiếu
Điện thoại di động 0979705185
Địa chỉ email ntmhieuqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Trịnh Thị Hà Trịnh Thị Hà
Điện thoại di động 0592887779
Địa chỉ email tthaqna@gso.gov.vn

Bảo vệ Phạm Văn Trị Phạm Văn Trị
Điện thoại di động
Địa chỉ email

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây