Chi cục Thống kê khu vực Quế Sơn - Nông Sơn
  • Địa chỉ trụ sở: Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại cơ quan: 3656939

Chi Cục trưởng Lê Phước Tuyên Lê Phước Tuyên
Điện thoại di động 0905173135
Địa chỉ email lptuyen@gso.gov.vn

Phó Chi cục trưởng Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Thị Hồng Phượng
Điện thoại di động 0906456840
Địa chỉ email nthphuongqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Lương Thanh Khê Lương Thanh Khê
Điện thoại di động 0975797827
Địa chỉ email ltkheqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Đoàn Văn Phước Đoàn Văn Phước
Điện thoại di động 0905745683
Địa chỉ email dvphuocqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Lương Văn Sơn Lương Văn Sơn
Điện thoại di động 0373706977
Địa chỉ email lvsonqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Hoàng Thanh Nguyễn Hoàng Thanh
Điện thoại di động 0905187086
Địa chỉ email nhthanhqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Xuân Sơn Nguyễn Xuân Sơn
Điện thoại di động 0976011268
Địa chỉ email nxsonqna@gso.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây