Chi cục Thống kê khu vực Đông Tây Giang
  • Địa chỉ trụ sở: Thị Trấn P’rao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại cơ quan: 3989261

Chi Cục trưởng Văn Công Dốn Văn Công Dốn
Điện thoại di động 0905776609
Địa chỉ email vcdonqna@gso.gov.vn

Phó Chi cục trưởng Nguyễn Sỹ Nguyễn Sỹ
Điện thoại di động 0977829852
Địa chỉ email nsyqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Lý Ngọc Tín Lý Ngọc Tín
Điện thoại di động 0388593359
Địa chỉ email lntin@gso.gov.vn

Thống kê viên Trần Viết Việt Trần Viết Việt
Điện thoại di động 0906074525
Địa chỉ email tvvietqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Hồ Thị Mỹ Yến Hồ Thị Mỹ Yến
Điện thoại di động 0974730005
Địa chỉ email htmyenqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Trần Minh Trần Minh
Điện thoại di động 0935814554
Địa chỉ email tminhqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Đinh Văn Ngọc Đinh Văn Ngọc
Điện thoại di động 0945060696
Địa chỉ email dvngocqna@gso.gov.vn

Bảo vệ Bríu Liếu Bríu Liếu
Điện thoại di động 0384942135
Địa chỉ email

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây