Chi cục Thống kê huyện Thăng Bình
  • Địa chỉ trụ sở: 55 Thái Phiên, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại cơ quan: 3874434

Chi cục trưởng Trần Hữu Lộc Trần Hữu Lộc
Điện thoại di động 0905741099
Địa chỉ email thloc@gso.gov.vn

Phó Chi cục trưởng Phan Công Hùng Phan Công Hùng
Điện thoại di động 0983576102
Địa chỉ email pchungqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Khoá Nguyễn Khoá
Điện thoại di động 0985074191
Địa chỉ email nkhoaqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Trần Tấn Phiến Trần Tấn Phiến
Điện thoại di động 0905745694
Địa chỉ email

Thống kê viên Huỳnh Thị Cánh Sinh Huỳnh Thị Cánh Sinh
Điện thoại di động 0938012198
Địa chỉ email htcsinhqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Thị Khánh Minh Nguyễn Thị Khánh Minh
Điện thoại di động 0702340359
Địa chỉ email ntkminhqna@gso.gov.vn

Nhân viên Phạm Thị Linh Xuân Phạm Thị Linh Xuân
Điện thoại di động
Địa chỉ email

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây