Chi cục Thống kê huyện Núi Thành
  • Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại cơ quan: 3871417

Chi Cục trưởng Trần Ngọc Điệp Trần Ngọc Điệp
Điện thoại di động 0983006200
Địa chỉ email tndiepqna@gso.gov.vn

Phó chi Cục trưởng Đinh Công Đinh Công
Điện thoại di động 0914190970
Địa chỉ email dcongqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Lê Thị Diệu Lê Thị Diệu
Điện thoại di động 0975165145
Địa chỉ email ltdieuqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Đỗ Văn Nam Đỗ Văn Nam
Điện thoại di động 0373705769
Địa chỉ email dvnamqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Nguyễn Thị Liễu Nguyễn Thị Liễu
Điện thoại di động 0935340888
Địa chỉ email ntlieuqna@gso.gov.vn

Thống kê viên Phan Hữu Phú Phan Hữu Phú
Điện thoại di động 0343017443
Địa chỉ email phphuqna@gso.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây