Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Phòng Tổ chức - Hành chính

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính
  02353852492 hanhchinhqna@gso.gov.vn
 2. Nguyễn Sáu Phó Trưởng phòng
  0906504527 nsau@gso.gov.vn
 3. Võ Văn Quang Thống kê viên
  0902445506 vvquangqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Thị Thường Nhân viên
  01695376899
 5. Nguyễn Thị Út Thống kê viên
  0905588824 ntut@gso.gov.vn
 6. Nguyễn Văn Tình Bảo vệ
  01638440348 35103810896
 7. Nguyễn Văn Tiến Bảo vệ
  01647370271
 8. Trịnh Thị Kim Tấn Nhân viên
  0983801997 ttktanqna@gso.gov.vn
 9. Phan Ngọc Hoàng Lái xe
  0972344979
 
 
Đang truy cập: Guest (8)