Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Phòng Tổ chức - Hành chính

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính
  02353852492 hanhchinhqna@gso.gov.vn
 2. Võ Văn Quang Phó Trưởng phòng
  0902445506 vvquangqna@gso.gov.vn
 3. Nguyễn Thị Thường Nhân viên
  0395376899
 4. Nguyễn Thị Út Thống kê viên
  0905588824 ntut@gso.gov.vn
 5. Nguyễn Văn Tình Bảo vệ
  0338440348 02353810896
 6. Nguyễn Văn Tiến Bảo vệ
  0347370271
 7. Lê Công Hoàng Chuyên viên
  0944136973 lchoangqna@gso.gov.vn
 8. Trịnh Thị Kim Tấn Nhân viên
  0983801997 ttktanqna@gso.gov.vn
 9. Phan Ngọc Hoàng Lái xe
  0972344979
 
 
Đang truy cập: Guest (5)