Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Phòng Thống kê Nông nghiệp

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Phòng Thống kê Nông nghiệp
  02353859671 nongnghiepqna@gso.gov.vn
 2. Võ Văn Nhứt Trưởng phòng
  0905702065 02353859671 vvnhutqna@gso.gov.vn
 3. Lê Vĩnh Ban Thống kê viên chính
  0905583117 lvbanqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Thị Thừa Thống kê viên
  0973687273 ntthuaqna@gso.gov.vn
 5. Nguyễn Vũ Tiến Thống kê viên
  0905542573 nvtien@gso.gov.vn
 6. Phạm Thị Nhị Diệu Thống kê viên
  0766671154 ptndieuqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (3)