Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Bắc Trà My

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Bắc Trà My
  02353882299 bactramyqna@gso.gov.vn
 2. Nguyễn Văn Hà Phó chi Cục trưởng
  0977590072 nvhaqna@gso.gov.vn
 3. Phạm Minh Sỹ Thống kê viên
  0977610906 pmsyqna@gso.gov.vn
 4. Lê Thị Mỷ Diểm Thống kê viên
  0905593757 ltmdiemqna@gso.gov.vn
 5. Bùi Ngọc Thảo Bảo vệ
 6. Huỳnh Thị Hương Thống kê viên
  0988110294 hthuongqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (4)