Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Tiên Phước

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Tiên Phước
  02353884310 tienphuocqna@gso.gov.vn
 2. Trần Văn Thương Chi Cục trưởng
  0935939594 tvthuong@gso.gov.vn
 3. Nguyễn Thành Trung Thống kê viên
  036844097 nttrungqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Thị Phụng Thống kê viên
  0982274278 ntphungqna@gso.gov.vn
 5. Nguyễn Thị Nguyệt Hà Thống kê viên
  0906556174 ntnhaqna@gso.gov.vn
 6. Nguyễn Đức Hảo Bảo vệ
  0387789336
 
 
Đang truy cập: Guest (3)