Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Phòng Thống kê Tổng hợp

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Phòng Thống kê Tổng hợp
  02353812050 tonghopqna@gso.gov.vn
 2. Lê Nho Hùng Trưởng phòng
  0905745685 lnhungqna@gso.gov.vn
 3. Trần Việt Thanh Chuyên viên
  0906512009 02353812817 tvthanhqna@gso.gov.vn
 4. Nguyễn Thị Bích Nhi Thống kê viên
  0976873837 02353812050 ntbnhiqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (6)