Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Phòng Thống kê Tổng hợp

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Phòng Thống kê Tổng hợp
  02353812050 tonghopqna@gso.gov.vn
 2. Lê Nho Hùng Phó Cục trưởng kiêm Trưởng phòng
  0905745685 lnhungqna@gso.gov.vn
 3. Nguyễn Sáu Phó Trưởng phòng
  0906504527 nsau@gso.gov.vn
 4. Trần Thị Tuyết Vĩ Thống kê viên
  0986514049 tttvi@gso.gov.vn
 5. Nguyễn Thị Bích Nhi Thống kê viên
  0976873837 02353812050 ntbnhiqna@gso.gov.vn
 6. Nguyễn Thị Mỹ Trang Thống kê viên
  0917083999 ntmtrangqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (3)