Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Phước Sơn

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Phước Sơn
  02353881322 phuocsonqna@gso.gov.vn
 2. Khương Duy Thiện Phó chi Cục trưởng
  0987064489 kdthienqna@gso.gov.vn
 3. Trần Ngọc Ánh Thống kê viên
  0823080484 tnanhqna@gso.gov.vn
 4. Hồ Phạm Tiến Việt Thống kê viên
  0988920303 hptvietqna@gso.gov.vn
 5. Võ Thị Sen Thống kê viên
  0905846346 vtsenqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (3)