Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Duy Xuyên

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Duy Xuyên
  02353877693 duyxuyenqna@gso.gov.vn
 2. Dương Văn Lộc Phó Chi cục trưởng phụ trách
  0905403077 dvlocqna@gso.gov.vn
 3. Lê Thị Ni Thống kê viên
  ltniqna@gso.gov.vn
 4. Hứa Viết Toàn Thống kê viên
  0905300095 hvtoanqna@gso.gov.vn
 5. Đoàn Thị Hằng Ni Thống kê viên
  dthniqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (7)