Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Duy Xuyên

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Duy Xuyên
  02353877693 duyxuyenqna@gso.gov.vn
 2. Dương Văn Lộc Phó Chi cục trưởng phụ trách
  0905495405 dvlocqna@gso.gov.vn
 3. Hứa Viết Toàn Thống kê viên
  0905300095 hvtoanqna@gso.gov.vn
 4. Đoàn Thị Hằng Ni Thống kê viên
  0764736745 dthniqna@gso.gov.vn
 5. Ngô Thị Thùy Dung Thống kê viên
  0908323905 nttdungqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (3)