Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê huyện Đại Lộc

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê huyện Đại Lộc
  02353865409 dailocqna@gso.gov.vn
 2. Huỳnh Minh Dũng Chi Cục trưởng
  0973798469 hmdung@gso.gov.vn
 3. Trương Thị Thu Lý Thống kê viên
  0772471522 tttlyqna@gso.gov.vn
 4. Lưu Thị Thu Thống kê viên
  0349770297 ltthuqna@gso.gov.vn
 5. Trần Thị Ngọc Lan Thống kê viên
  0358083611 ttnlanqna@gso.gov.vn
 6. Nguyễn Thị Ngọc Hà Thống kê viên
  0932480053 ngochaqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (2)