Đang tải dữ liệu...
 

Danh bạ » Chi cục Thống kê thành phố Hội An

Chọn đơn vị, phòng ban:
 

 1. Chi cục Thống kê thành phố Hội An
  02353861259 hoianqna@gso.gov.vn
 2. Trần Thị Bình Chi Cục trưởng
  0398731141 ttbinhqna@gso.gov.vn
 3. Nguyễn Thị Long Phó Chi cục trưởng (phụ trách)
  0906556898 ntlongqna@gso.gov.vn
 4. Đinh Thị Thuý Phương Phó Chi cục trưởng
  0905624016 dttphuongqna@gso.gov.vn
 5. Đỗ Văn Nam Thống kê viên
  0373705769 dvnamqna@gso.gov.vn
 6. Nguyễn Đức Phú
  0935828997 ndphuqna@gso.gov.vn
 7. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thống kê viên
  nthhanhqna@gso.gov.vn
 8. Lê Thu Trang Thống kê viên
  0706013182 lttrangqna@gso.gov.vn
 
 
Đang truy cập: Guest (2)