Đang tải dữ liệu...
 

Quyết định điều tra doanh nghiệp năm 2018

 

Quyết định số: 1251/QĐ-TCTK, ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018

Quyết định số: 1251/QĐ-TCTK, ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018

Quyết định số 1251/QĐ-TCTK về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018

Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2018

(Theo Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

 
 
Đang truy cập: Guest (5)