kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam - QuangNam Statistical Office
Đang tải dữ liệu...
 
 

Các loại phiếu điều tra doanh nghiệp

 

Các loại phiếu điều tra doanh nghiệp trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2016

Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX: Kết quả hoạt động của hợp tác xã năm 2016

Phiếu 1A.2/TĐTKT-CN: Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp năm 2016

Phiếu 1A.2m/TĐTKT-DVGC: Phiếu thu thập thông tin về dịch vụ gia công hàng hóa với nước ngoài năm 2016

Phiếu 1A.3/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động xây dựng năm 2016

Phiếu 1A.4/TĐTKT-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp

Phiếu 1A.5.1/TĐTKT-VT: Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát năm 2016

Phiếu 1A.5.2/TĐTKT-KB: Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải năm 2016

Phiếu 1A.6.1/TĐTKT-LTAU: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2016

Phiếu 1A.6.2/TĐTKT-DL: Kết quả hoạt động dịch vụ du lịch, lữ hành năm 2016

Phiếu 1A.7.1/TĐTKT-TC: Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính năm 2016

Phiếu 1A.7.2/TĐTKT-XNKDVTCNH: Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng năm 2016

Phiếu 1A.8/TĐTKT-BH: Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm năm 2016

Phiếu 1A.9.1/TĐTKT-BĐS: Kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản năm 2016

Phiếu 1A.9.2/TĐTKT-TT: Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông năm 2016

Phiếu 1A.9.3/TĐTKT-DVK: Kết quả hoạt động dịch vụ khác năm 2016

Phiếu 1A.9.4/TĐTKT-YT: Kết quả hoạt động y tế năm 2016

Phiếu 1A.9.5/TĐTKT-GD: Kết quả hoạt động giáo dục, đào tạo năm 2016

Phiếu 1A.10/TĐTKT-RT: Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải, nước thải năm 2016

Phiếu 1Am/TĐTKT-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất

Phiếu 1C/TĐTKT-ĐT: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp đang đầu tư, chưa sản xuất, kinh doanh năm 2016

Phiếu 1D/TĐTKT-VP: Phiếu thu thập thông tin đối với trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài năm 2016

 
 
Đang truy cập: Guest (22)