Đang tải dữ liệu...
 
 

Quyết định ban hành Phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2017

 

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Kèm theo quyết định này là phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 
 
Đang truy cập: Guest (3)