Đang tải dữ liệu...
 
Tin tức và sự kiện » Tin tức, sự kiện
 

QUẢNG NAM: Ra quân Tổng điều Dân số và nhà ở năm 2019

 

Cùng với các địa phương trên cả nước, sáng ngày 01/4/2019 tại các địa phương trên cả tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tổ chức đồng loạt Lễ ra quân tiến hành thu thập thông tin Tổng điều Dân số và nhà ở năm 2019.

Cuộc Tổng điều tra (TĐT) được thực hiện theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn nhất cả nước và lần thứ 5 sau ngày thống nhất đất nước; thông tin thu thập của TĐT rất quan trọng phục vụ hoạch định chính sách phát triển đất nước và các địa phương; thực hiện cam kết phát triển bền vững của Liên hiệp quốc và đặc biệt TĐT còn cung cấp các số liệu quan trọng phục vụ biên soạn Văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 13; ngoài ra dữ liệu TĐT lần này cùng với thông tin của các ngành Công an, Tư pháp, Dân số sẽ hình thành kho Dữ liệu dân cư quốc gia phục vụ phát triển đất nước và phát triển con người trong tình hình mới

Cuộc Tổng điều tra 2019 sẽ tập trung đánh giá và điều tra thống kê ở 10 nội dung chính: Thông tin chung về dân số; Tình trạng di cư; Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; Tình trạng khuyết tật; Tình trạng hôn nhân; Mức độ sinh chết và phát triển dân số; Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; Tình hình lao động việc làm; Thực trạng nhà ở; Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Lực lượng tham gia cuộc tổng điều tra lần này trên địa bàn tỉnh có trên 2.100 thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo, giám sát viên các cấp và gần 2.500 điều tra viên thống, tổ trưởng. Quảng Nam với 18 đơn vị hành chính cấp huyện và 244 đơn vị hành chính cấp xã với 1.719 thôn, tổ dân phố. Công tác triển khai thu thập thông tin sẽ thực hiện ở 3.049 địa bàn điều tra (bình quân 135 hộ) và 366 địa bàn đặc thù với tổng số gần 420 nghìn hộ và khoảng 1,5 triệu người (so với cả nước chiếm 1,6%). Tổng số hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên Internet trên 2.200 hộ, chiếm 0,54% (tỷ lệ này của cả nước là 0,26%). Trong TĐT lần này, Quảng Nam có 100% địa bàn sử dụng phương pháp thu thập thông tin bằng hình thức CAPI.

Một số hình ảnh tại điểm ra quân Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ

Đ/c: Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban - Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo

Toàn cảnh buổi lễ

Đại diện TĐT BCĐ tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ, phường Tân Thạnh chụp hình lưu niệm với điều tra viên

Ra quân Tổng điều tra

Đ/c: Lê Quý Đạt, Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Nam,
Phó trưởng ban - Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh Quảng Nam trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam

Điều tra viên thu thập thông tin tại hộ

 
 
Đang truy cập: Guest (14)