Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội
 

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam Quý IV và năm 2019

 

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của Tỉnh. Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự điều hành tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành... Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 ước tính tăng 3,81%, mức tăng trưởng năm nay tuy không đạt như kỳ vọng nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn thì đạt được mức tăng trưởng trên là một nỗ lực lớn...

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam Quý IV và năm 2019

Tệp tin đính kèm

Lời văn

Số liệu

 
 
Đang truy cập: Guest (3)