Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội
 

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2019

 

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt khá, tăng hơn 14% so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 5,63%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 13%); lĩnh vực nông lâm thuỷ sản tăng trưởng ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát; CPI tiếp tục được duy trì ổn định...

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2019

Tệp tin đính kèm

Lời văn

Số liệu

 
 
Đang truy cập: Guest (4)