Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội
 

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 3 và Quý I năm 2019

 

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt khá, tăng trên 29% so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 3 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng gần 9%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 12,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 15%); lĩnh vực nông lâm thuỷ sản tăng ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát; CPI tiếp tục được duy trì ổn định...

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 3 và Quý I năm 2019

Tệp tin đính kèm

Lời văn

Số liệu

 
 
Đang truy cập: Guest (6)