Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội
 

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2018

 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, với chủ trương và chính sách mới của Chính phủ, tỉnh có nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ các thành phần kinh tế và sự nỗ lực của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh so với cả nước và các tỉnh trong khu vực có nhiều mặt nổi trội. So với chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra về nhiệm vụ năm 2018, dự báo có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2018

Tệp tin đính kèm

Lời văn

Số liệu

 
 
Đang truy cập: Guest (9)