Đang tải dữ liệu...
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội
 

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý III và 9 tháng năm 2018

 

Quảng Nam, những tháng đầu năm 2018 với chủ trương và chính sách mới của Chính phủ và của tỉnh; nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ các thành phần kinh tế và sự nỗ lực của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến đáng kể có nhiều mặt nổi trội....

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý III và 9 tháng năm 2018

Tệp tin đính kèm

Lời văn

Số liệu

 
 
Đang truy cập: Guest (2)