Đang tải dữ liệu...
 

Điều tra Doanh nghiệp 2018 » Tài liệu nghiệp vụ, Biểu mẫu điều tra Doanh nghiệp 2018

  1. Các loại phiếu điều tra sử dụng trong điều tra Doanh nghiệp 2018 (Có 19 loại phiếu điều tra)
  2. Quyết định số: 1251/QĐ-TCTK, ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018
 
 
Đang truy cập: Guest (4)