Đang tải dữ liệu...
 

Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội

  1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam Quý II và 6 tháng đầu năm 2020
  2. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng hai và 2 tháng năm 2020
  3. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 01 năm 2020
  4. Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của Tỉnh. Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự điều hành tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành... Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 ước tính tăng 3,81%, mức tăng trưởng năm nay tuy không đạt như kỳ vọng nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn thì đạt được mức tăng trưởng trên là một nỗ lực lớn...
  5. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2019
  6. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2019
  7. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam Quý III và 9 tháng năm 2019
  8. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2019
  9. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2019
  10. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt khá, tăng hơn 14% so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 5,63%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 13%); lĩnh vực nông lâm thuỷ sản tăng trưởng ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát; CPI tiếp tục được duy trì ổn định...
 
 
Đang truy cập: Guest (5)