Đang tải dữ liệu...
 

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 » Tổng điều tra kinh tế năm 2017 >> Văn bản địa phương

  1. THÔNG BÁO NGHIỆP VỤ SỐ 01 (GIAI ĐOẠN 2) Thống nhất một số nội dung sau ngày đầu ra quân Tổng điều tra giai đoạn 2
  2. Mẫu biểu trung gian để tổng hợp Biểu 01 THN/TĐTKT-ĐTV (Điều tra viên và Tổ trưởng sử dụng để cập nhật thông tin các cơ sở thực hiện phiếu điều tra)
  3. Hướng dẫn và trả lời một số nội dung nghiệp vụ khối cá thể, khối tôn giáo
  4. Thông báo số 04: Khẩn trương hoàn thành các loại phiếu điều tra giai đoạn I và một số công việc chuẩn bị cho giai đoạn II
  5. Thông báo số 03: Bổ sung một số nội dung Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  6. Một số câu hỏi thắc mắc và giải đáp trong nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế 2017
  7. Thông báo số 02: Thống nhất nghiệp vụ ghi phiếu trong TĐT 2017 và một số nội dung trọng tâm chuẩn bị giai đoạn 2
  8. Thông báo số 01: Một số công việc cần chú ý trong công tác Tập huấn và tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế 2017
  9. Kế hoạch số 14/KH-BCĐ, ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Quảng Nam về việc triển khai TĐT trên địa bàn tỉnh
  10. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2017
 
 
Đang truy cập: Guest (12)