Đang tải dữ liệu...
 

Hỏi đáp về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

 
Câu hỏi 33: Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành bao gồm các chỉ tiêu nào?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 19 Luật thống kê 2015 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành gồm:

1. Các chỉ tiêu thống kê bộ, ngành do bộ, ngành đó thực hiện;

2. Các chỉ tiêu thống kê bộ, ngành do bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có liên quan được phân công thực hiện theo yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực.

3. Các chỉ tiêu thống kê bộ, ngành do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tại đơn vị hành chính cấp tỉnh thực hiện cung cấp cho bộ, ngành tổng hợp.

 
 
Đang truy cập: Guest (3)