Đang tải dữ liệu...
 

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 » Tổng điều tra kinh tế năm 2017 >> Văn bản địa phương

  1. Quyết định số 236/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Tổ thường trực và Thành viên giúp việc chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh
  2. Quyết định số 3562/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Quảng Nam
 
 
Đang truy cập: Guest (8)