Đang tải dữ liệu...
 

Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội

  1. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2014
  2. Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: giá trị sản xuất CN theo giá so sánh 2010 tăng trên 15%; sản xuất nông nghiệp được mùa nhất từ trước đến nay (năng suất lúa khoảng 56,9 tạ/ha); thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 30%; kim ngạch xuất khẩu tăng trên 15%; nhập khẩu tăng gần 30%); CPI tiếp tục được duy trì ổn định, tăng 1,48% so với tháng 12 năm trước (bình quân 6 tháng so với cùng kỳ: +4,32%)
  3. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2014
  4. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2014
  5. Diễn biến kinh tế những tháng đầu năm đã có chuyển biến tích cực: tăng khá so với tháng trước, sản xuất nông nghiệp Vụ Đông Xuân bảo đảm kế hoạch, tập trung phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch, văn hoá xã hội được quan tâm đẩy mạnh các hoạt động, chăm lo đời sống nhân dân, an sinh xã hội được bảo đảm...
  6. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng hai và 2 tháng năm 2014
  7. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 01 năm 2014
  8. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2013 theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ và HĐND Tỉnh (khoá VIII) đề ra. Các ngành và địa phương xây dựng Chương trình hành động cụ thể, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trong Nghị quyết đã nêu; đặc biệt chú trọng các giải pháp: tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường quản lý các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường, đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tập trung công tác giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội...
  9. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2013
  10. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2013
 
 
Đang truy cập: Guest (23)