Đang tải dữ liệu...
 

Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội

  1. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2016
  2. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2016
  3. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2016
  4. Quảng Nam, những tháng đầu năm 2016 với chủ trương và chính sách mới của chính phủ và của tỉnh; nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ các thành phần kinh tế và sự nỗ lực của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, so với cả nước và các tỉnh trong khu vực có nhiều mặt nổi trội...
  5. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2016
  6. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2016
  7. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 3 và ba tháng năm 2016
  8. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng hai và 2 tháng năm 2016
  9. Tình hình KTXH tỉnh Quảng Nam tháng 01 năm 2016
  10. Tình hình KTXH Quảng Nam năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, so với cả nước và trong khu vực có những mặt nổi trội, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, tăng gần 11,6% so với năm trước (theo giá so sánh 2010). Trong đó trọng tâm đối với việc tăng cường vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, đặc biệt những công trình trọng điểm (vốn đầu tư phát triển đạt 18.632 tỷ đồng, tăng 12%); thu ngân sách trên địa bàn đạt khá (đạt 12.800 tỷ đồng, vượt trên 40% dự toán); sản xuất nông nghiệp tăng ổn định, giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ước đạt gần 11,8 nghìn tỷ đồng (tăng 4,8%); IIP tăng trên 35%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 17%; kim ngạch nhập khẩu tăng gần 28%); CPI tiếp tục được duy trì ổn định (bình quân 12 tháng so với cùng kỳ tăng 0,63%); những vấn đề xã hội được củng cố, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng được tăng cường...
 
 
Đang truy cập: Guest (10)