Đang tải dữ liệu...
 

Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội

  1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 01 năm 2019
  2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, với chủ trương và chính sách mới của Chính phủ, tỉnh có nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ các thành phần kinh tế và sự nỗ lực của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh so với cả nước và các tỉnh trong khu vực có nhiều mặt nổi trội. So với chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra về nhiệm vụ năm 2018, dự báo có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra
  3. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2018
  4. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 11/2018
  5. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2018
  6. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 9/2018
  7. Quảng Nam, những tháng đầu năm 2018 với chủ trương và chính sách mới của Chính phủ và của tỉnh; nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ các thành phần kinh tế và sự nỗ lực của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến đáng kể có nhiều mặt nổi trội....
  8. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 8/2018
  9. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2018
  10. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 7/2018
 
 
Đang truy cập: Guest (3)