Đang tải dữ liệu...
 

Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội

  1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2019
  2. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2019
  3. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt khá, tăng hơn 14% so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 5,63%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 13%); lĩnh vực nông lâm thuỷ sản tăng trưởng ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát; CPI tiếp tục được duy trì ổn định...
  4. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2019
  5. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2019
  6. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt khá, tăng trên 29% so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 3 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng gần 9%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 12,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 15%); lĩnh vực nông lâm thuỷ sản tăng ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát; CPI tiếp tục được duy trì ổn định...
  7. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng hai và 02 tháng năm 2019
  8. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 01 năm 2019
  9. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, với chủ trương và chính sách mới của Chính phủ, tỉnh có nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ các thành phần kinh tế và sự nỗ lực của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh so với cả nước và các tỉnh trong khu vực có nhiều mặt nổi trội. So với chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra về nhiệm vụ năm 2018, dự báo có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra
  10. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2018
 
 
Đang truy cập: Guest (3)