Đang tải dữ liệu...
 

Tình hình Kinh tế - Xã hội » Tình hình Kinh tế - Xã hội

  1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2019
  2. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2019
  3. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam Quý III và 9 tháng năm 2019
  4. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2019
  5. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2019
  6. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt khá, tăng hơn 14% so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 5,63%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 13%); lĩnh vực nông lâm thuỷ sản tăng trưởng ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát; CPI tiếp tục được duy trì ổn định...
  7. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2019
  8. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2019
  9. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt khá, tăng trên 29% so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả khả quan: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 3 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng gần 9%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 12,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 15%); lĩnh vực nông lâm thuỷ sản tăng ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát; CPI tiếp tục được duy trì ổn định...
  10. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng hai và 02 tháng năm 2019
 
 
Đang truy cập: Guest (3)